AVERAGE LOW BID UNIT PRICE - CONSTRUCTION - BROWNWOOD DISTRICT

Last Update: Friday, April 29, 2016
ITEMS 610 6004 TO 685 6004
Items Items Bid Code Range
0100 - 0169
0216 - 0251
0310 - 0354
0400 - 0497
0500 - 0560
0610 - 0685
1004 - 1004
2002 - 2002
3004 - 3004
4011 - 4030
6001 - 6056
610 6004 - 685 6004
Item No Description Units April 30, 2016 Twelve Month Moving Usage
Quantity Avg Bid Quantity Avg Bid
610 6004 RELOCATE RD IL ASM (TRANS - BASE) EA     1.000 3,500.00000 1
618 6016 CONDT (PVC) (SCH 40) (1") LF     7.000 11.00000 1
618 6046 CONDT (PVC) (SCH 80) (2") LF     142.000 18.00000 1
620 6007 ELEC CONDR (NO.8) BARE LF     422.000 1.50000 1
620 6008 ELEC CONDR (NO.8) INSULATED LF     864.000 1.79051 2
624 6006 GROUND BOX TY BATTERY (162915) W / APRON EA     1.000 4,000.00000 1
628 6002 REMOVE ELECTRICAL SERVICES EA     1.000 1,000.00000 1
628 6113 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) AL (E) EX (O) EA     1.000 7,200.00000 1
636 6001 ALUMINUM SIGNS (TY A) SF     41.000 24.75610 2
644 6001 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SA (P) EA 1.000 600.00000 3.000 560.00000 2
644 6004 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SA (T) EA 2.000 1,050.00000 12.000 860.79167 5
644 6007 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SA (U) EA     5.000 864.80000 2
644 6033 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (U) EA     2.000 1,050.00000 2
644 6034 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (U - 1EXT) EA     1.000 1,115.00000 1
644 6037 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (U - WC) EA     2.000 1,105.00000 2
644 6060 IN SM RD SN SUP & AM TYTWT (1) WS (P) EA     50.000 579.38000 5
644 6061 IN SM RD SN SUP & AM TYTWT (1) WS (T) EA     34.000 421.83824 4
644 6076 REMOVE SM RD SN SUP & AM EA     93.000 119.81720 5
658 6002 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ 1 (FLX) GND (BI) EA 20.000 80.00000 20.000 80.00000 2
658 6008 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ 1 (FLX) GF2 (BI) EA     22.000 48.63636 2
658 6014 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ (BRF) CTB (BI) EA 12.000 100.00000 42.000 47.35714 4
658 6016 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ (BRF) GF1 (BI) EA     12.000 17.00000 1
658 6047 INSTL OM ASSM (OM - 2Y) (WC) GND EA 4.000 65.00000 34.000 97.20588 4
658 6048 INSTL OM ASSM (OM - 2Z) (FLX) GND EA     2.000 65.00000 1
658 6058 INSTL OM ASSM (OM - 3C) (FLX) SRF EA     12.000 60.00000 1
658 6062 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ 1 (BRF) GF2 (BI) EA 180.000 43.73333 211.000 41.73697 5
658 6073 INSTL OM ASSM (OM - 2Y) (WC) GND (BI) EA 86.000 65.00000 86.000 65.00000 1
662 6004 WK ZN PAV MRK NON - REMOV (W) 4" (SLD) LF     145,724.000 .21628 2
662 6016 WK ZN PAV MRK NON - REMOV (W) 24" (SLD) LF     11.000 9.00000 1
662 6034 WK ZN PAV MRK NON - REMOV (Y) 4" (SLD) LF     145,724.000 .25976 2
662 6050 WK ZN PAV MRK REMOV (REFL) TY II - A - A EA     384.000 5.08333 2
662 6063 WK ZN PAV MRK REMOV (W) 4" (SLD) LF     44,466.000 1.25918 4
662 6075 WK ZN PAV MRK REMOV (W) 24" (SLD) LF     121.000 8.00000 1
662 6095 WK ZN PAV MRK REMOV (Y) 4" (SLD) LF     57,170.000 1.20839 4
662 6109 WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB) TY W EA     47,786.000 1.00441 4
662 6111 WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB) TY Y - 2 EA     41,773.000 .57121 8
666 6035 REFL PAV MRK TY I (W) 8" (SLD) (090MIL) LF     730.000 1.25000 1
666 6036 REFL PAV MRK TY I (W) 8" (SLD) (100MIL) LF     3,603.000 1.06000 1
666 6047 REFL PAV MRK TY I (W) 24" (SLD) (090MIL) LF     45.000 8.00000 1
666 6048 REFL PAV MRK TY I (W) 24" (SLD) (100MIL) LF     169.000 9.88047 2
666 6075 REFL PAV MRK TY I (W) (NUMBER) (100MIL) EA     12.000 118.00000 1
666 6102 REF PAV MRK TY I (W) 36" (YLD TRI) (100MIL EA     14.000 31.00000 1
666 6155 REFL PAV MRK TY I (Y) (MED NOSE) (090MIL) EA     1.000 575.00000 1
666 6175 REFL PAV MRK TY II (W) 8" (BRK) LF     72.000 2.00000 1
666 6176 REFL PAV MRK TY II (W) 8" (DOT) LF     440.000 1.80000 1
666 6178 REFL PAV MRK TY II (W) 8" (SLD) LF     8,588.000 .49562 2
666 6180 REFL PAV MRK TY II (W) 12" (SLD) LF     866.000 2.18037 2
666 6182 REFL PAV MRK TY II (W) 24" (SLD) LF     4,607.000 2.85103 2
666 6184 REFL PAV MRK TY II (W) (ARROW) EA     123.000 58.78049 2
666 6185 REFL PAV MRK TY II (W) (DBL ARROW) EA     3.000 86.66667 2
666 6192 REFL PAV MRK TY II (W) (WORD) EA     59.000 59.32203 2
666 6196 REFL PAV MRK TY II (W) (RR XING) EA     6.000 210.00000 2
666 6199 REFL PAV MRK TY II (W) 36" (YLD TRI) EA     12.000 30.00000 1
666 6214 REFL PAV MRK TY II (Y) 24" (SLD) LF     1,418.000 2.80000 1
666 6282 REF PROF PAV MRK TY I (W) 4" (SLD) (060MIL LF 228,751.000 .45000 228,751.000 .45000 1
666 6287 REF PROF PAV MRK TY I (Y) 4" (SLD) (090MIL LF 426,920.000 .55000 426,920.000 .55000 1
666 6291 REF PROF PAV MRK TY I (Y) 4" (BRK) (090MIL LF 40,623.000 .60000 40,623.000 .60000 1
666 6299 RE PM W / RET REQ TY I (W) 4" (BRK) (090MIL LF     2,310.000 1.00000 1
666 6300 RE PM W / RET REQ TY I (W) 4" (BRK) (100MIL LF     34,439.000 .42006 4
666 6302 RE PM W / RET REQ TY I (W) 4" (SLD) (090MIL LF     9,022.000 1.00000 1
666 6303 RE PM W / RET REQ TY I (W) 4" (SLD) (100MIL LF     215,530.000 .41197 6
666 6312 RE PM W / RET REQ TY I (Y) 4" (BRK) (100MIL LF     3,298.000 .47674 4
666 6314 RE PM W / RET REQ TY I (Y) 4" (SLD) (090MIL LF     10,405.000 1.00000 1
666 6315 RE PM W / RET REQ TY I (Y) 4" (SLD) (100MIL LF     220,361.000 .43321 6
666 6322 RE PM W / RET REQ TY II (W) 4" (BRK) LF     97,345.000 .13342 2
666 6323 RE PM W / RET REQ TY II (W) 4" (SLD) LF     1,398,639.000 .09218 2
666 6326 RE PM W / RET REQ TY II (Y) 4" (BRK) LF     178,921.000 .12288 2
666 6327 RE PM W / RET REQ TY II (Y) 4" (SLD) LF     1,321,793.000 .10136 2
668 6076 PREFAB PAV MRK TY C (W) (24") (SLD) LF     84.000 15.80000 1
668 6077 PREFAB PAV MRK TY C (W) (ARROW) EA     4.000 297.00000 1
668 6085 PREFAB PAV MRK TY C (W) (WORD) EA     4.000 357.50000 1
672 6007 REFL PAV MRKR TY I - C EA     5,522.000 2.71190 5
672 6009 REFL PAV MRKR TY II - A - A EA     30,069.000 2.62508 8
672 6010 REFL PAV MRKR TY II - C - R EA     1,511.000 3.54000 1
672 6012 TRAFFIC BUTTON TY I - C EA     59.000 2.75000 1
677 6001 ELIM EXT PAV MRK & MRKS (4") LF     40,195.000 1.53186 4
677 6003 ELIM EXT PAV MRK & MRKS (8") LF     8,175.000 .80000 1
677 6005 ELIM EXT PAV MRK & MRKS (12") LF     1,079.000 2.06306 2
677 6007 ELIM EXT PAV MRK & MRKS (24") LF     5,273.000 4.80000 1
677 6008 ELIM EXT PAV MRK & MRKS (ARROW) EA     108.000 55.00000 1
677 6009 ELIM EXT PAV MRK & MRKS (DBL ARROW) EA     1.000 120.00000 1
677 6012 ELIM EXT PAV MRK & MRKS (WORD) EA     55.000 55.00000 1
677 6016 ELIM EXT PAV MRK & MRKS (RR XING) EA     4.000 120.00000 1
682 6003 VEH SIG SEC (12") LED (YEL) EA     2.000 500.00000 1
685 6004 INSTL RDSD FLSH BCN ASSM (SOLAR PWRD) EA     1.000 10,500.00000 1