AVERAGE LOW BID UNIT PRICE - CONSTRUCTION - DALLAS DISTRICT

Last Update: Tuesday, May 5, 2015
ITEMS 628 2016 TO 658 2242
Items Items Bid Code Range
0100 - 0193
0204 - 0292
0305 - 0361
0400 - 0496
0500 - 0560
0610 - 0690
0712 - 0784
1005 - 1158
2021 - 2274
3142 - 3271
4007 - 4686
5011 - 5943
6001 - 6949
7595 - 7595
8020 - 8998
610 2019 - 628 2014
628 2016 - 658 2242
658 2258 - 666 2062
666 2069 - 668 2107
668 2112 - 684 2035
684 2036 - 690 6006
Item No Description Units April 30, 2015 Twelve Month Moving Usage
Quantity Avg Bid Quantity Avg Bid
628 2016 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) SS (E) PS (U EA     3.000 19,973.33333 2
628 2019 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) SS (E) TP (O EA     5.000 516.51000 1
628 2053 ELC SRV TY C 240 / 480 200 (NS) SS (E) SP (U EA     4.000 5,600.00000 1
628 2060 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) GS (N) GC (O EA     2.000 6,000.00000 1
628 2099 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) SS (E) GC (O EA     8.000 4,824.55625 6
628 2100 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) SS (E) SP (O EA     1.000 5,000.00000 1
628 2141 ELC SRV TY T 120 / 240 000 (NS) GS (L) OT (O EA     1.000 3,750.00000 1
628 2149 ELC SRV TY T 120 / 240 000 (NS) GS (N) TP (O EA     1.000 4,000.00000 1
628 2158 REMOVE ELECTRICAL SERVICES EA     16.000 363.11500 7
628 2164 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) AL (E) PS (U EA     26.000 5,459.42692 6
628 2188 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) SS (E) PS (U EA     13.000 3,931.78923 4
628 2205 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) SS (N) PS (U EA     3.000 5,515.00000 2
628 2262 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) AL (N) PS (U EA     11.000 2,799.20455 3
628 2330 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) AL (E) GC (O EA     2.000 3,460.65000 1
628 2359 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) SS (N) PS (U EA     62.000 4,031.01742 5
628 2379 ELC SRV TY C 120 / 240 150 (NS) SS (E) OT (U) EA     1.000 6,400.00000 1
628 2380 ELC SRV TY D 120 / 240 125 (NS) SS (N) PS (U EA     1.000 6,025.00000 1
628 2381 ELC SRV TY D 120 / 240 150 (NS) SS (N) PS (U EA     3.000 4,200.00000 1
628 6041 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) SS (E) GC (O) EA 1.000 6,121.62000 1.000 6,121.62000 1
628 6044 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) SS (E) PS (U) EA 6.000 4,553.41000 6.000 4,553.41000 1
628 6075 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (NS) SS (E) PS (U) EA 1.000 3,922.86000 1.000 3,922.86000 1
628 6149 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) SS (N) GC (O) EA 1.000 5,802.22000 1.000 5,802.22000 1
628 6187 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) SS (E) PS (U) EA     1.000 5,500.00000 1
636 2001 ALUMINUM SIGNS (TY A) SF     1,307.000 23.02618 9
636 2002 ALUMINUM SIGNS (TY G) SF     1,214.250 29.65823 2
636 2003 ALUMINUM SIGNS (TY O) SF     19,021.250 23.80814 5
636 2007 REPLACE EXISTING ALUMINUM SIGNS (TY A) SF     452.000 19.22179 3
636 2008 REPLACE EXISTING ALUMINUM SIGNS (TY G) SF     6,414.750 20.00000 1
636 2009 REPLACE EXISTING ALUMINUM SIGNS (TY O) SF     6,371.000 21.31198 3
636 6007 REPLACE EXISTING ALUMINUM SIGNS (TY A) SF 118.000 20.00000 118.000 20.00000 1
644 2001 INS SM RD SN SUP & AM TY 10BWG (1) SA (P) EA     372.000 364.89465 19
644 2002 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SA (P - BM) EA     37.000 466.52054 5
644 2003 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SA (P - EXAL EA     1.000 439.30000 1
644 2004 INS SM RD SN SUP & AM TY 10BWG (1) SA (T) EA     805.000 495.89031 20
644 2005 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SA (T - 2EXT EA     3.000 586.75000 3
644 2006 INS SM RD SN SUP & AM TY 10BWG (1) SA (U) EA     6.000 719.16667 3
644 2007 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SB (P) EA     19.000 436.00842 4
644 2008 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SB (P - BM) EA     1.000 453.10000 1
644 2010 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SB (T) EA     33.000 535.38303 5
644 2013 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (2) SA (P) EA     2.000 667.50000 2
644 2022 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (P) EA     16.000 651.72875 4
644 2023 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (P - BM) EA     2.000 686.16000 1
644 2025 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (T) EA     2.000 712.13000 1
644 2027 INS SM RD SN SUP & AM TY S80 (1) SA (U) EA     15.000 734.60000 4
644 2028 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (U - 1EXT) EA     7.000 800.47429 4
644 2029 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (U - 2EXT) EA     5.000 813.40400 2
644 2030 INS SM RD SN SUP & AM TY S80 (1) SA (U - BM) EA     4.000 725.00000 2
644 2031 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (U - WC) EA     2.000 730.00000 1
644 2035 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SB (T) EA     16.000 815.14063 2
644 2037 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SB (U) EA     14.000 701.33929 2
644 2038 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SB (U - 1EXT) EA     5.000 749.65400 2
644 2040 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SB (U - BM) EA     1.000 1,296.00000 1
644 2042 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (2) SA (P) EA     3.000 1,238.42000 1
644 2043 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (2) SA (P - EXAL) EA     9.000 1,862.06778 3
644 2056 RELOCATE SM RD SN SUP & AM TY 10BWG EA     185.000 330.97827 10
644 2058 RELOCATE SM RD SN SUP & AM TY S80 EA     234.000 299.00120 5
644 2060 REMOVE SM RD SN SUP & AM EA     714.000 64.88032 21
644 2063 INS SM RD SN SUP & AM (RAIL MOUNT) EA     16.000 2,387.12125 2
644 2064 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (U - EXAL) EA     1.000 1,060.00000 1
644 2070 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (2) SA (T) EA     1.000 1,135.63000 1
644 2072 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (2) SA (T) EA     1.000 1,297.01000 1
644 2077 REMOVE SM RD SN SUP & AM (SIGN ONLY) EA     1.000 190.00000 1
644 2085 RELOCATE SM RD SN SUP & AM (SIGN ONLY) EA     3.000 250.00000 1
644 2087 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (2) SA (P - EXAL EA     3.000 1,017.75000 1
644 6001 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SA (P) EA     167.000 453.07186 3
644 6002 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SA (P - BM) EA     17.000 630.00000 1
644 6004 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SA (T) EA     60.000 620.59000 3
644 6007 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SA (U) EA     7.000 900.00000 1
644 6027 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (P) EA 8.000 750.00000 8.000 750.00000 1
644 6033 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (U) EA     15.000 825.33333 3
644 6034 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (U - 1EXT) EA     4.000 850.30000 1
644 6036 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (U - BM) EA     4.000 1,075.00000 1
644 6068 RELOCATE SM RD SN SUP & AM TY 10BWG EA     71.000 319.92958 2
644 6070 RELOCATE SM RD SN SUP & AM TY S80 EA     1.000 372.00000 1
644 6076 REMOVE SM RD SN SUP & AM EA 6.000 200.00000 7.000 185.71429 2
647 2001 INSTALL LRSS (STRUCT STEEL) LB     4,492.700 6.26165 2
647 2003 REMOVE LRSA EA     34.000 1,068.72618 3
650 2010 INS OH SN SUP (15 FT CANT) EA     12.000 3,800.00000 1
650 2016 INS OH SN SUP (20 FT CANT) EA     2.000 18,853.52500 2
650 2022 INS OH SN SUP (25 FT CANT) EA     6.000 16,049.73333 2
650 2025 INS OH SN SUP (30 FT BAL TEE) EA     13.000 20,486.28154 4
650 2028 INS OH SN SUP (30 FT CANT) EA     6.000 19,284.13667 3
650 2034 INS OH SN SUP (35 FT CANT) EA     12.000 22,021.29167 3
650 2036 INS OH SN SUP (35 FT CANT) (SPAN ONLY) EA     1.000 8,895.00000 1
650 2040 INS OH SN SUP (40 FT CANT) EA     16.000 17,526.56250 2
650 2053 INS OH SN SUP (50 FT BRDG) EA     1.000 44,368.63000 1
650 2068 INS OH SN SUP (65 FT BRDG) EA     1.000 44,162.02000 1
650 2078 INS OH SN SUP (75 FT BRDG) EA     2.000 45,114.47000 1
650 2088 INS OH SN SUP (85 FT BRDG) EA     1.000 62,257.59000 1
650 2172 RELOCATE EXISTING OVERHD SIGN SUP EA     6.000 11,011.23000 1
650 2173 REMOVE OVERHD SIGN SUP EA     10.000 4,630.79700 2
650 6028 INS OH SN SUP (30 FT BAL TEE) EA 2.000 22,073.19000 2.000 22,073.19000 1
654 2006 SIGN WALKWAY (48 IN) WITH HNDRL LF     552.000 192.21333 3
654 2007 REMOVE SIGN WALKWAY EA     21.000 633.33333 2
654 6006 SIGN WALKWAY (48 IN) WITH HNDRL LF 92.000 162.83000 92.000 162.83000 1
658 2237 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ 1 (FLX) SRF EA     83.000 63.22289 2
658 2238 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ 1 (FLX) SRF (BI) EA     26.000 55.00000 1
658 2240 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ 1 (FLX) GF2 EA     4.000 32.00000 1
658 2241 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ 1 (FLX) GF2 (BI) EA     731.000 34.72004 7
658 2242 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ 1 (FLX) GF2 (BR) EA     68.000 22.88235 2