1995 (Metric) Description Codes Bid Codes 0305 5001 To 0316 5148

 
 
Last Update: Friday, October 17, 2008
Items Items Bid Code Range
0100 - 0193
0204 - 0276
0305 - 0368
0400 - 0497
0500 - 0580
0610 - 0688
0700 - 0772
0800 - 0800
1000 - 1024
2000 - 2024
3000 - 3146
4000 - 4363
5001 - 5487
6005 - 6741
7001 - 7098
9500 - 9610
0305 5001 - 0316 5148
0316 5149 - 0345 5002
0345 5003 - 0360 5024
0360 5025 - 0368 5001
Bid Codes Description Units
0305 5001 SALV, HAUL & STKPL RECLM ASPH PAV M3
0305 5002 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (0 - 50 MM) M2
0305 5003 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (0 - 100 MM) M2
0305 5004 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (50 MM) M2
0305 5005 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (75 MM) M2
0305 5006 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (100 MM) M2
0305 5007 SALV, HAUL & STPL RCL APH PV (75 MM AVG) M2
0305 5008 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (0 - 75 MM) M2
0305 5009 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (40 MM) M2
0305 5010 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (125 MM) M2
0305 5011 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (150 MM) M2
0305 5012 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (90 MM) M2
0305 5013 SALV, HAUL & STPL RCL APH PV (100 - 150MM) M2
0305 5014 SALV, HAUL & STKPL RECLM APH PV (170 MM) M2
0305 5015 SALV, HAUL & STKPL RECLM APH PV (250 MM) M2
0305 5016 SALV, HAUL & STKPL RCL ASPH PAV (150 MM) M2
0305 5017 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (0 - 40 MM) M2
0305 5018 SALV, HAUL & STKPL RCLM PAV (VAR DPTH) M2
0305 5019 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PAV (25 MM) M2
0305 5020 SALV, HAUL & STPL RCL APH PV (25 - 125 MM) M2
0305 5021 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PAV (175 MM) M2
0305 5022 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PAV (350 MM) M2
0305 5023 SALV, HL & STPL RCL APH PV (100 - 200 MM) M2
0305 5024 SALV, HL & STKPL RCL APH PV (150 - 280 MM) M2
0305 5025 SALV HL & STKPL RCL ASPH PV (75 - 150 MM) M2
0305 5026 SALV HL & STKPL RCL ASPH PV (300 - 350 MM) M2
0305 5027 SALV, HL & STKPL RCL APH PV (25 - 190 MM) M2
0305 5028 SALV, HL & STKPL RCL APH PV (100 - 200 MM) M2
0305 5029 SALV, HL & STKPL RCL APH PV (75 - 175 MM) M2
0305 5030 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (0 - 150MM) M2
0305 5031 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PAV (130 MM) M2
0305 5032 SALV, HL & STKPL RCL APH PV (100 - 115MM) M2
0305 5033 SALV, HL & STKPL RCL ASPH PAV (50 - 100MM) M2
0305 5034 SALV, HL & STKPL RCLM ASPH PAV (0 - 80MM) M3
0305 5035 SLV, HL & STKPL RCLM ASPH PAV (80 - 520MM) M3
0305 5036 SALV, HAUL & STKPL RCL ASPH PV (65 MM) M2
0305 5037 SALV, HL & STKPL RCLM ASPH PAV (0 - 80MM) M2
0305 5038 SALV, HL & STKPL RCLM ASPH PAV (80 - 520MM) M2
0305 5039 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (115 MM) M2
0305 5040 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (375 MM) M2
0305 5041 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (80 MM) M2
0305 5042 SALV, HAUL & STKPL RCL ASPH PAV (400MM) M2
0305 5043 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PAV (20 MM) M2
0305 5044 SALV, HL & STKPL RCLM ASPH PAV (25 - 180MM) M2
0305 5045 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (305MM) M2
0305 5046 SALV, HL & STKPL RCL APH PV (100 - 250MM) M2
0305 5047 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (250 - 400MM) M2
0305 5048 SALV, HAUL & STKPL RECLM APH PV (200MM) M2
0305 5049 SALV, HAUL & STKPL RCL ASPH PV (185 MM) M3
0305 5050 SALV, HAUL & STKPL RCL ASPH PV (40 MM) M3
0305 5051 SALV, HAUL & STKPL RCL ASPH PV (65 MM) M3
0305 5052 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (380 MM) M2
0305 5053 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (140 MM) M2
0305 5054 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (238 MM) M2
0305 5055 SALV, HAUL, STKPL RCL ASPH PV (0 - 250 MM) M3
0305 5056 SALV, HAUL & STPKPL RCL APH PV (200 - 300MM) M2
0305 5057 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PAV (270MM) M2
0305 5058 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (300MM) M2
0305 5059 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (150 - 200MM) M2
0305 5060 SALV, HL & STKPL RCL APH PV (25 - 200 MM) M2
0305 5061 SALV, HL & STKPL RCL APH PV (225 - 375MM) M2
0305 5062 SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (300 MM) M2
0305 5063 SALV, HAUL & STKPL RCL ASPH PV (0 - 300MM) M2
0305 5064 SALV, HAUL & STPL RCL APH PV (75 - 125MM) M2
0305 5065 SALV, HAUL, & STKPL RCL APSH PAV (450MM) M2
0305 5066 SALV, HL & STKPL RCL ASH PV (38 MM) M2
0305 5067 SALV, HL & STKPL RCL APH PV (217 MM) M2
0305 5068 SALV, HAUL, STKPL PCL ASPH PV (0 - 254MM) M3
0305 5069 SALV, HL, & STKPL RCL APH PV (267 MM) M2
0310 5001 ASPH MATRL (MC - 30) L
0310 5002 ASPH MATRL (MC - 30 OR AE - P) L
0310 5003 ASPH MATRL (MC - 30) OR (MS - 2) L
0310 5004 ASPH MATL (EPR1) L
0310 5005 ASPH MATRL (MC - 30 OR SS - 1) L
0310 5006 ASPH MATL (AE - P) L
0310 5007 ASPH MATL (MS - 2) L
0310 5008 ASPH MATRL (MC - 30 OR PCE) L
0310 5009 ASPH (PCE) L
0310 5010 ASPH MATRL (MC - 30, SS - 1 OR MS - 2) L
0312 5001 ASPH MATRL (MC - 30) L
0312 5002 NATIVE SAND M3
0312 5003 ASPH MATRL (MC - 30 OR AE - P) L
0312 5004 ASPH MATRL (MC - 30, SS - 1 OR MS - 2) L
0312 5005 ASPH MATRL (SS - 1 OR AE - P) L
0314 5001 EMULS ASPH (MS - 2) L
0314 5002 EMULS ASPH (BS OR SUBGR TREAT) (MS - 2) L
0314 5003 EMULS ASPH (EROSN CONT) (MS - 2) L
0314 5004 EMUL ASPH (CRS OR MS) L
0314 5005 EMULS ASPH (EROSN CONT) (PCE) L
0314 5006 EMULS ASPH (SS - 1) L
0314 5007 EMULS ASPH (MS - 2 OR AE - P) L
0314 5008 EMULS ASPH (MS - 2 OR CSS - 1H) L
0314 5009 EMULS ASPH (SS - 1 OR MS - 2) L
0314 5010 EMULS ASPH (AE - P) L
0314 5011 EMULS ASPH (PCE) L
0314 5012 EMULS ASPH (MS - 2 OR AE - P) (DUST CONT) L
0314 5013 EMULS ASPH (CSS - 1H) L
0314 5014 EMULS ASPH (SS - 1P) L
0314 5015 EMULS ASPH (BS TREAT) (NEW / EXIST) (SS - 1) L
0314 5016 EMULS ASPH (SS - 1 OR CSS - 1) L
0315 5001 EMULS ASPH SEAL (MS - 2) L
0315 5002 EMUL ASPH SEAL (SS - 1) L
0315 5003 EMUL ASPH SEAL (MS - 2 OR SS - 1) L
0315 5004 EMULS ASPH SEAL (SS - 1H) L
0315 5005 EMULS ASPH SEAL (MS - 2, SS - 1, OR SS - 1H) L
0316 5001 ASPH (AC - 10) L
0316 5002 ASPH (AC - 10) MGR
0316 5003 AGGR (TY A) (GR 1) M3
0316 5004 AGGR (STKPL) (TY A) (GR 1) M3
0316 5005 LOAD, HAUL & DISTR AGGR M3
0316 5006 AGGR (TY B, GR3) M3
0316 5007 AGGR (TY B, GR4) M3
0316 5008 AGGR (TY L, GR3) M3
0316 5009 ASPH (CRS - 2 OR CRS - 2H) L
0316 5010 ASPH (CRS - 2P) L
0316 5011 AGGR (TY L, GR4) M3
0316 5012 ASPH (AC) (LATEX ADD) L
0316 5013 AGGR (TY PB GR4 OR TY L GR3) M3
0316 5014 ASPH (AC - 5 LATEX ADDITV) L
0316 5015 ASPH (AC - 5 OR AC - 10) L
0316 5016 AGGR (TY PB GR 4 OR LT WT GR 4) M3
0316 5017 ASPH (AC - 15P) L
0316 5018 ASPH (HFRS - 2P) L
0316 5019 AGGR (LT WT GR 4) M3
0316 5020 ASPH (HFRS - 2) L
0316 5021 AGGR (TY B GR5) M3
0316 5022 ASPH (CRS - 2) MGR
0316 5023 ASPH (AC - 5) MGR
0316 5024 ASPH (AC - 5) (LATEX ADDITIVE) MGR
0316 5025 ASPH (AC - 5 OR MC - 2400) L
0316 5026 AGGR (TY PB, GR 4) (MOD) M3
0316 5027 ASPH (AC - 5) L
0316 5028 AGGR (TY PB, GR 4) M3
0316 5029 AGGR (TY PL, GR4) M3
0316 5030 AGGR (TY PL, GR4) (BASE BID) M3
0316 5031 AGGR (TY PB GR 3 OR TY L GR 3) M3
0316 5032 AGGR (STKPL) (TY PL, GR4 OR TY B GR4) M3
0316 5033 ASPH (AC LATEX OR CRS - 2P) L
0316 5034 AGGR (TY PE, GR3) M3
0316 5035 AGGR (STKPL) (TY PE, GR3) M3
0316 5036 AGGR (TY PE, GR4 OR TY PL, GR4) M3
0316 5037 AGGR (STKPL) (TY PE, GR4 OR TY PL, GR4) M3
0316 5038 ASPH (AC - 5 OR AC - 10) (LATEX ADDITIVE) MGR
0316 5039 ASPH (RC 250) L
0316 5040 AGGR (TY B GR4 OR LT WT GR4) M3
0316 5041 ASPH (AC - 15 - 2P - 2TR) L
0316 5042 ASPH (AC - 15 - 2P - 2TR) (BASE BID) L
0316 5043 ASPH (AC - 5 OR AC - 10) (W / 2% LATEX) MGR
0316 5044 ASPH (AC - 5, AC - 10, CRS - 2, CRS - 2H, CRS - 2P) MGR
0316 5045 ASPH (AC - 5 OR MC - 1200) L
0316 5046 AGGR (TY E, GR4 OR TY PB, GR4) MGR
0316 5047 AGGR (TY B GR 5 OR LT WT GR 5) M3
0316 5048 AGGR (TY A) (GR 4) M3
0316 5049 AGGR (TY B GR4 OR TY L GR4) M3
0316 5050 AGGR (TY PB GR 4 OR TY L GR 4) M3
0316 5051 AGGR (TY B GR4 OR TY L GR4) M3
0316 5052 ASPH (AC - 20) L
0316 5053 AGGR (TY PB) (GR 3 OR GR 4) M3
0316 5054 AGGR (TY PB GR3) M3
0316 5055 ASPH (AC - 15 - 5TR)
NOTES: NOTFORFUTUREUSE
L
0316 5056 AGGR (TY PB GR4 OR TY PL GR4) M3
0316 5057 ASPH (CRS - 1P OR CRS - 2P) L
0316 5058 ASPH (AC - 5, CRS - 1P OR HFRS - 2P) L
0316 5059 AGGR (TY PHVT (A) GR4) M3
0316 5060 AGGR (STKPL) (TY PE GR4) M3
0316 5061 AGGR (STKPL) (TY PHVT (A) GR4) M3
0316 5062 AGGR (TY PE GR4) M3
0316 5063 AGGR (TY PHVT (A) GR4) M3
0316 5064 ASPH (AC - 5 OR AC - 10) LATEX ADDITIVE L
0316 5065 ASPH (AC - 5 OR AC - 10) LATEX OR (AC - 15P) L
0316 5066 ASPH (AC, HFRS - 2P, CRS - 2P OR MC 2400 LTX) L
0316 5067 AGGR (TY PB GR 3) (MOD) M3
0316 5068 ASPH (RC - 250 OR MC - 2400 W / LATEX) L
0316 5069 AGGR (STKPL) (TY PB, GR 3) M3
0316 5070 AGGR (STKPL) (TY PB, GR 4) M3
0316 5071 ASPH (AC - 10) (LATEX ADDITIVE) L
0316 5072 ASPH (AC - 5 OR CRS - 2) L
0316 5073 ASPH (AC - 10 W / LATEX, CRS - 1P OR HFRS - 2P) L
0316 5074 ASPH (AC - 5, AC - 10 OR MC - 800) L
0316 5075 ASPH (AC OR MC - 2400) (LATEX ADDITV) L
0316 5076 ASPH (CRS - 2 OR CRS - 2H) MGR
0316 5077 ASPH (AC - 5 OR CRS - 1P) L
0316 5078 ASPH (AC, MC - 2400 LATEX OR CRS - 2P) L
0316 5079 AGGR (TY A OR TY B GR3) M3
0316 5080 AGGR (TY A OR TY B GR4) M3
0316 5081 ASPH (AC - 5, AC - 10 OR AC - 20) L
0316 5082 ASPH (AC OR MC) L
0316 5083 AGGR (TY PB GR5) M3
0316 5084 AGGR (TY B GR2) M3
0316 5085 AGGR (TY A, GR 3) M3
0316 5086 ASPH (AC OR MC - 2400) (LATEX) L
0316 5087 ASPH (AC - 15 - 5TR)
NOTES: NOTFORFUTUREUSE
MGR
0316 5089 ASPH (AC - 10) LATEX OR (AC - 15P) L
0316 5090 AGGR (TY B GR3 OR TY L GR3) M3
0316 5091 ASPH (AC OR EMUL) L
0316 5092 ASPH (CRS - 2P OR HFRS - 2P) L
0316 5093 ASPH (AC OR MC - 2400) LTX, HFRS - 2P, CRS - 2P L
0316 5094 ASPH (MC - 30) L
0316 5095 AGGR (TY PL GR3) M3
0316 5096 ASPH (EMUL) L
0316 5097 ASPH (AC - 3, AC - 5, MC - 800) L
0316 5098 AGGR (TY PE GR5) M3
0316 5099 ASPH (AC - 15P, MC - 2400 LATEX OR CRS - 2P) L
0316 5100 ASPH (EMUL OR MC - 30) L
0316 5101 ASPH (AC - 10, CRS - 1P OR HFRS - 2P) L
0316 5102 ASPH (AC - 5, 10, 20, MC2400LTX OR HFRS - 2P) L
0316 5103 ASPH (EMUL OR MC - 3000) L
0316 5104 ASPH (AC - 5, AC - 10 OR MC - 3000) L
0316 5105 ASPH (CRS - 2 OR AC - 10) L
0316 5106 ASPH (MC - 2400) L
0316 5107 ASPH (CRS - 2 OR CRS - 2P) L
0316 5108 ASPH (AC - 15P, HFRS - 2P OR MC - 2400) L
0316 5109 AGGR (TYPB GR3 OR TY PL GR3) M3
0316 5110 ASPH (AC - 5, AC - 10 OR CRS - 1P) L
0316 5111 ASPH (CRS - 2) L
0316 5112 ASPH (AC - 5 LATEX ADDITV) (INTER) L
0316 5113 ASPH (AC - 15P) (INTER) L
0316 5114 AGGR (TY PE GR 4) (INTER) M3
0316 5115 ASPH (AC - 10 W / LATEX OR HFRS - 2P) L
0316 5116 ASPH (AC - 15P OR CRS - 1P) L
0316 5117 ASPH (AC - 15 - 5TR OR MC - 2400)
NOTES: NOTFORFUTUREUSE
L
0316 5118 ASPH (AC - 5 OR EMULS) L
0316 5119 AGGR (TY E GR 3) M3
0316 5120 AGGR (TY E GR 4) M3
0316 5121 ASPH (AC, MC - 2400 LATEX OR HFRS - 2P) L
0316 5122 ASPH (AC OR MC - 2400) LTX, HFRS - 2P, CRS - 1 / 2P L
0316 5123 ASPH (AC - 5 OR MC - 3000) L
0316 5124 ASPH (AC - 5, AC - 10) LATEX, HFRS - 2P, CRS - 1P / 2P L
0316 5125 AGGR (TY B GR 4) (MOD) M3
0316 5126 AGGR (TY B GR 4 OR TY L GR 4) (MOD) M3
0316 5127 ASPH (EMUL) MGR
0316 5128 ASPH (AC - 5, AC - 10 OR RC 3000) L
0316 5129 AGGR (TY A, GR5) M3
0316 5130 ASPH (AC - 5 W / LATEX OR CRS - 1P) L
0316 5131 AGGR (TY E GR 5) M3
0316 5132 ASPH (AC - 3, AC - 5 OR HFRS - 2P) L
0316 5133 AGGR (TY PE GR 3) (INTER) M3
0316 5134 AGGR (TY PB, GR 4) (MOD) (PV=0) M3
0316 5135 AGGR (TY PB, GR 4) (MOD) (PV=28) M3
0316 5136 AGGR (TY PB, GR 4) (MOD) (PV=30) M3
0316 5137 AGGR (TY PB, GR 4) (MOD) (PV=32) M3
0316 5138 AGGR (TY PB, GR 3) (MOD) (PV=32) M3
0316 5139 ASPH (AC LATEX OR CRS - 1P) L
0316 5140 ASPH (AC - 15P) (SBS) L
0316 5141 AGGR (TY PE GR3 OR TY E GR3) M3
0316 5142 AGGR (TY PE GR4 MOD OR TY E GR4 MOD) M3
0316 5144 ASPH (AC LATEX, CRS - 2P OR AC - 15 - STR)
NOTES: NOTFORFUTUREUSE
L
0316 5145 ASPH (CRS - 2P OR MC - 3000) L
0316 5146 AGGR (TY B GR 4) (PV 30) M3
0316 5147 ASPH (AC - 15 - 5TR) (ALT BID)
NOTES: NOTFORFUTUREUSE
L
0316 5148 ASPH (HFRS - 2P OR CRS - 1P) L

Top of Page