2004 (English) Description Codes Bid Codes 0628 6020 To 0628 6270

Last Update: Tuesday, October 6, 2015
Items Items Bid Code Range
0100 - 0193
0204 - 0292
0305 - 0368
0400 - 0499
0500 - 0585
0610 - 0690
0700 - 0789
0800 - 0800
1000 - 1160
2000 - 2350
3000 - 3289
4000 - 4686
5000 - 5997
6000 - 6999
7000 - 7668
8000 - 8999
9001 - 9610
0610 2001 - 0610 6140
0610 6141 - 0618 2028
0618 2029 - 0622 2007
0622 2008 - 0628 2146
0628 2147 - 0628 6019
0628 6020 - 0628 6270
0628 6271 - 0644 6043
0644 6044 - 0650 2194
0650 2195 - 0652 2002
0654 2001 - 0662 2074
0662 2075 - 0666 2051
0666 2052 - 0666 2306
0666 2307 - 0666 6183
0666 6184 - 0668 2097
0668 2098 - 0672 2028
0672 2029 - 0678 6044
0678 6045 - 0684 6020
0684 6021 - 0686 2176
0686 2177 - 0686 6112
0686 6113 - 0690 2047
0690 2048 - 0690 6056
0690 6057 - 0690 6104
Bid Codes Description Units
0628 6020 ELC SRV TY A 120 / 240 100 (NS) AL (E) SP (O) EA
0628 6021 ELC SRV TY A 120 / 240 100 (NS) SS (E) GC (O) EA
0628 6022 ELC SRV TY A 120 / 240 100 (NS) SS (E) GC (U) EA
0628 6023 ELC SRV TY A 120 / 240 100 (NS) SS (E) PS (U) EA
0628 6024 ELC SRV TY A 120 / 240 100 (NS) SS (E) SP (O) EA
0628 6025 ELC SRV TY A 120 / 240 100 (NS) SS (E) SP (U) EA
0628 6026 ELC SRV TY A 120 / 240 125 (NS) AL (E) PS (U) EA
0628 6027 ELC SRV TY A 120 / 240 125 (NS) SS (E) SP (O) EA
0628 6028 ELC SRV TY A 120 / 240 200 (NS) AL (E) SP (O) EA
0628 6029 ELC SRV TY A 120 / 240 200 (NS) SS (E) GC (U) EA
0628 6030 ELC SRV TY A 120 / 240 200 (SS) SS (E) GC (U) EA
0628 6031 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) AL (E) GC (O) EA
0628 6032 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) AL (E) PS (U) EA
0628 6033 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) AL (E) SP (O) EA
0628 6034 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) AL (E) SP (U) EA
0628 6035 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) AL (E) TP (O) EA
0628 6036 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) AL (T) EX (O) EA
0628 6037 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) AL (T) GC (O) EA
0628 6038 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) AL (T) OC (O) EA
0628 6039 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) AL (T) TP (O) EA
0628 6040 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) SS (E) EX (O) EA
0628 6041 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) SS (E) GC (O) EA
0628 6042 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) SS (E) GC (U) EA
0628 6043 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) SS (E) OT (O) EA
0628 6044 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) SS (E) PS (U) EA
0628 6045 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) SS (E) SP (O) EA
0628 6046 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) SS (E) SP (U) EA
0628 6047 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) SS (E) TP (O) EA
0628 6048 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) SS (T) GC (O) EA
0628 6049 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) SS (T) SP (O) EA
0628 6050 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) SS (T) TP (O) EA
0628 6051 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (SS) SS (E) GC (O) EA
0628 6052 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (SS) SS (E) GC (U) EA
0628 6053 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (SS) SS (E) SF (U) EA
0628 6054 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (SS) SS (E) SP (O) EA
0628 6055 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (SS) SS (E) SP (U) EA
0628 6056 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (SS) SS (E) TP (O) EA
0628 6057 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (SS) SS (N) GC (U) EA
0628 6058 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (SS) SS (T) SP (O) EA
0628 6059 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (SS) SS (T) TP (O) EA
0628 6060 ELC SRV TY A 240 / 480 070 (NS) AL (E) PS (U) EA
0628 6061 ELC SRV TY A 240 / 480 070 (NS) SS (E) TP (O) EA
0628 6062 ELC SRV TY A 240 / 480 070 (SS) SS (E) GC (O) EA
0628 6063 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (NS) AL (E) EX (O) EA
0628 6064 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (NS) AL (E) GC (O) EA
0628 6065 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (NS) AL (E) PS (U) EA
0628 6066 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (NS) AL (E) SF (U) EA
0628 6067 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (NS) AL (E) SP (O) EA
0628 6068 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (NS) AL (E) SP (U) EA
0628 6069 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (NS) AL (E) TP (O) EA
0628 6070 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (NS) AL (T) EX (O) EA
0628 6071 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (NS) AL (T) GC (O) EA
0628 6072 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (NS) AL (T) OC (O) EA
0628 6073 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (NS) SS (E) GC (O) EA
0628 6074 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (NS) SS (E) GC (U) EA
0628 6075 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (NS) SS (E) PS (U) EA
0628 6076 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (NS) SS (E) SP (O) EA
0628 6077 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (NS) SS (E) SP (U) EA
0628 6078 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (NS) SS (E) TP (O) EA
0628 6079 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (NS) SS (T) SP (O) EA
0628 6080 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (NS) SS (T) TP (O) EA
0628 6081 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (SS) AL (E) SP (U) EA
0628 6082 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (SS) SS (E) GC (O) EA
0628 6083 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (SS) SS (E) GC (U) EA
0628 6084 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (SS) SS (E) PS (U) EA
0628 6085 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (SS) SS (E) SF (U) EA
0628 6086 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (SS) SS (E) SP (O) EA
0628 6087 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (SS) SS (E) SP (U) EA
0628 6088 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (SS) SS (E) TP (O) EA
0628 6089 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (SS) SS (T) TP (O) EA
0628 6090 ELC SRV TY A 240 / 480 125 (NS) AL (E) PS (U) EA
0628 6091 ELC SRV TY A 240 / 480 125 (NS) AL (E) SP (O) EA
0628 6092 ELC SRV TY A 240 / 480 125 (NS) SS (E) GC (O) EA
0628 6093 ELC SRV TY A 240 / 480 125 (NS) SS (E) PS (U) EA
0628 6094 ELC SRV TY A 240 / 480 125 (NS) SS (E) SP (O) EA
0628 6095 ELC SRV TY A 240 / 480 125 (NS) SS (T) TP (O) EA
0628 6096 ELC SRV TY A 240 / 480 125 (SS) SS (E) GC (O) EA
0628 6097 ELC SRV TY A 240 / 480 125 (SS) SS (E) GC (U) EA
0628 6098 ELC SRV TY A 240 / 480 125 (SS) SS (E) SP (O) EA
0628 6099 ELC SRV TY A 240 / 480 125 (SS) SS (E) SP (U) EA
0628 6100 ELC SRV TY A 240 / 480 150 (NS) AL (E) PS (U) EA
0628 6101 ELC SRV TY A 240 / 480 150 (NS) AL (E) SP (U) EA
0628 6102 ELC SRV TY A 240 / 480 150 (NS) SS (E) GC (O) EA
0628 6103 ELC SRV TY A 240 / 480 150 (NS) SS (E) SP (O) EA
0628 6104 ELC SRV TY A 240 / 480 175 (NS) SS (E) GC (O) EA
0628 6105 ELC SRV TY A 240 / 480 200 (NS) SS (E) GC (O) EA
0628 6106 ELC SRV TY A 240 / 480 200 (NS) SS (E) PS (U) EA
0628 6107 ELC SRV TY A 240 / 480 200 (NS) SS (E) TP (O) EA
0628 6108 ELC SRV TY A 240 / 480 200 (SS) SS (E) GC (O) EA
0628 6109 ELC SRV TY A 240 / 480 200 (SS) SS (E) GC (U) EA
0628 6110 ELC SRV TY A 240 / 480 200 (SS) SS (E) SP (O) EA
0628 6111 ELC SRV TY A 240 / 480 200 (SS) SS (E) SP (U) EA
0628 6112 ELC SRV TY A 240 / 480 200 (SS) SS (T) TP (O) EA
0628 6113 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) AL (E) EX (O) EA
0628 6114 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) AL (E) GC (U) EA
0628 6115 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) AL (E) PS (U) EA
0628 6116 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) AL (E) SP (O) EA
0628 6117 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) AL (E) SP (U) EA
0628 6118 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) AL (E) TP (O) EA
0628 6119 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) AL (E) TS (O) EA
0628 6120 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) AL (N) PS (U) EA
0628 6121 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) AL (N) SF (U) EA
0628 6122 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) AL (N) SP (O) EA
0628 6123 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) AL (T) OT (O) EA
0628 6124 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) GS (L) SP (O) EA
0628 6125 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) GS (L) TP (O) EA
0628 6126 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) GS (N) EX (O) EA
0628 6127 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) GS (N) EX (U) EA
0628 6128 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) GS (N) GC (O) EA
0628 6129 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) GS (N) GC (U) EA
0628 6130 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) GS (N) OT (O) EA
0628 6131 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) GS (N) SP (O) EA
0628 6132 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) GS (N) SP (U) EA
0628 6133 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) GS (N) TP (O) EA
0628 6134 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) GS (N) TS (O) EA
0628 6135 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) GS (T) EX (O) EA
0628 6136 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) GS (T) GC (O) EA
0628 6137 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) GS (T) OT (O) EA
0628 6138 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) GS (T) TP (O) EA
0628 6139 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) GS (T) TP (U) EA
0628 6140 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) GS (T) TS (O) EA
0628 6141 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) GS (T) TS (U) EA
0628 6142 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) SS (E) GC (O) EA
0628 6143 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) SS (E) GC (U) EA
0628 6144 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) SS (E) PS (U) EA
0628 6145 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) SS (E) SP (O) EA
0628 6146 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) SS (E) SP (U) EA
0628 6147 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) SS (E) TP (O) EA
0628 6148 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) SS (E) TS (O) EA
0628 6149 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) SS (N) GC (O) EA
0628 6150 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) SS (N) GC (U) EA
0628 6151 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) SS (N) PS (U) EA
0628 6152 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) SS (N) SP (O) EA
0628 6153 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) SS (N) TP (O) EA
0628 6154 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) SS (N) TS (O) EA
0628 6155 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (NS) SS (T) TP (O) EA
0628 6156 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (SS) GS (N) SP (O) EA
0628 6157 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (SS) SS (E) SP (O) EA
0628 6158 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (SS) SS (L) TP (O) EA
0628 6159 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (SS) SS (N) TP (O) EA
0628 6160 ELC SRV TY D 120 / 240 060 (SS) SS (T) TP (O) EA
0628 6161 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) AL (E) EX (O) EA
0628 6162 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) AL (E) GC (O) EA
0628 6163 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) AL (E) GC (U) EA
0628 6164 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) AL (E) PS (U) EA
0628 6165 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) AL (E) SP (O) EA
0628 6166 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) AL (E) SP (U) EA
0628 6167 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) AL (E) TP (O) EA
0628 6168 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) AL (E) TS (O) EA
0628 6169 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) AL (N) PS (U) EA
0628 6170 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) AL (N) SP (O) EA
0628 6171 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) AL (T) SP (O) EA
0628 6172 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) GS (L) TP (O) EA
0628 6173 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) GS (N) EX (O) EA
0628 6174 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) GS (N) GC (O) EA
0628 6175 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) GS (N) SP (U) EA
0628 6176 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) GS (N) TP (O) EA
0628 6177 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) GS (N) TS (O) EA
0628 6178 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) GS (T) EX (O) EA
0628 6179 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) GS (T) GC (O) EA
0628 6180 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) GS (T) SP (O) EA
0628 6181 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) GS (T) TP (O) EA
0628 6182 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) GS (T) TP (U) EA
0628 6183 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) GS (T) TS (O) EA
0628 6184 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) SS (E) EX (O) EA
0628 6185 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) SS (E) GC (O) EA
0628 6186 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) SS (E) GC (U) EA
0628 6187 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) SS (E) PS (U) EA
0628 6188 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) SS (E) SP (O) EA
0628 6189 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) SS (E) SP (U) EA
0628 6190 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) SS (E) TP (O) EA
0628 6191 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) SS (E) TS (O) EA
0628 6192 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) SS (N) GC (O) EA
0628 6193 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) SS (N) GC (U) EA
0628 6194 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) SS (N) SP (O) EA
0628 6195 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) SS (N) SP (U) EA
0628 6196 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) SS (N) TP (O) EA
0628 6197 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) SS (T) SP (O) EA
0628 6198 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) SS (T) TP (O) EA
0628 6199 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (NS) SS (T) TS (O) EA
0628 6200 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (SS) AL (E) SP (O) EA
0628 6201 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (SS) AL (E) SP (U) EA
0628 6202 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (SS) AL (E) TP (O) EA
0628 6203 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (SS) AL (N) SP (O) EA
0628 6204 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (SS) GS (N) EX (O) EA
0628 6205 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (SS) GS (N) SP (O) EA
0628 6206 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (SS) GS (N) TP (O) EA
0628 6207 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (SS) GS (N) TS (O) EA
0628 6208 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (SS) SS (E) TP (O) EA
0628 6209 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (SS) SS (E) TP (U) EA
0628 6210 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (SS) SS (N) SP (U) EA
0628 6211 ELC SRV TY D 120 / 240 070 (SS) SS (T) TP (O) EA
0628 6212 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) AL (E) EX (O) EA
0628 6213 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) AL (E) PS (U) EA
0628 6214 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) AL (E) SF (U) EA
0628 6215 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) AL (E) SP (O) EA
0628 6216 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) AL (E) SP (U) EA
0628 6217 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) AL (E) TP (O) EA
0628 6218 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) AL (E) TS (O) EA
0628 6219 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) AL (N) PS (U) EA
0628 6220 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) AL (N) SP (O) EA
0628 6221 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) AL (T) TP (O) EA
0628 6222 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) GS (L) GC (O) EA
0628 6223 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) GS (N) EX (O) EA
0628 6224 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) GS (N) EX (U) EA
0628 6225 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) GS (N) GC (O) EA
0628 6226 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) GS (N) GC (U) EA
0628 6227 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) GS (N) SP (O) EA
0628 6228 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) GS (N) SP (U) EA
0628 6229 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) GS (N) TP (O) EA
0628 6230 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) GS (N) TP (U) EA
0628 6231 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) GS (N) TS (O) EA
0628 6232 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) GS (T) EX (O) EA
0628 6233 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) GS (T) GC (O) EA
0628 6234 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) GS (T) SP (O) EA
0628 6235 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) GS (T) TP (O) EA
0628 6236 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) GS (T) TS (O) EA
0628 6237 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) SS (E) EX (U) EA
0628 6238 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) SS (E) GC (O) EA
0628 6239 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) SS (E) PS (U) EA
0628 6240 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) SS (E) SF (U) EA
0628 6241 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) SS (E) SP (O) EA
0628 6242 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) SS (E) SP (U) EA
0628 6243 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) SS (E) TP (O) EA
0628 6244 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) SS (E) TS (O) EA
0628 6245 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) SS (L) SP (O) EA
0628 6246 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) SS (L) TS (O) EA
0628 6247 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) SS (N) GC (O) EA
0628 6248 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) SS (N) GC (U) EA
0628 6249 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) SS (N) PS (U) EA
0628 6250 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) SS (N) SP (O) EA
0628 6251 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) SS (N) SP (U) EA
0628 6252 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) SS (N) TP (O) EA
0628 6253 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) SS (T) GC (O) EA
0628 6254 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (NS) SS (T) SP (O) EA
0628 6255 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (SS) AL (E) TP (O) EA
0628 6256 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (SS) GS (N) EX (O) EA
0628 6257 ELC SRV TY D 120 / 240 100 (SS) SS (N) SP (O) EA
0628 6258 ELC SRV TY D 120 / 240 125 (NS) GS (N) EX (O) EA
0628 6259 ELC SRV TY D 120 / 240 125 (NS) GS (N) GC (O) EA
0628 6260 ELC SRV TY D 120 / 240 125 (NS) GS (N) TP (O) EA
0628 6261 ELC SRV TY D 120 / 240 125 (NS) SS (E) EX (O) EA
0628 6262 ELC SRV TY D 120 / 240 125 (NS) SS (E) GC (O) EA
0628 6263 ELC SRV TY D 120 / 240 125 (NS) SS (E) PS (U) EA
0628 6264 ELC SRV TY D 120 / 240 125 (NS) SS (E) TP (O) EA
0628 6265 ELC SRV TY D 120 / 240 125 (NS) SS (N) GC (O) EA
0628 6266 ELC SRV TY D 120 / 240 125 (NS) SS (N) SF (U) EA
0628 6267 ELC SRV TY D 120 / 240 125 (NS) SS (N) TP (O) EA
0628 6268 ELC SRV TY D 120 / 240 150 (NS) GS (N) EX (O) EA
0628 6269 ELC SRV TY D 120 / 240 150 (NS) GS (N) GC (O) EA
0628 6270 ELC SRV TY D 120 / 240 150 (NS) GS (N) TP (O) EA

Top of Page