AVERAGE LOW BID UNIT PRICE - CONSTRUCTION - PHARR DISTRICT

Last Update: Tuesday, May 5, 2015
ITEMS 610 2025 TO 662 2115
Items Items Bid Code Range
0100 - 0192
0204 - 0275
0305 - 0360
0400 - 0496
0500 - 0560
0610 - 0690
0752 - 0752
1012 - 1155
2241 - 2334
3268 - 3268
4035 - 4678
5003 - 5643
6007 - 6834
8020 - 8835
610 2025 - 662 2115
662 2121 - 677 2007
677 2008 - 690 6032
Item No Description Units April 30, 2015 Twelve Month Moving Usage
Quantity Avg Bid Quantity Avg Bid
610 2025 INS RD IL AM (TY SA) 40T - 8 (.25 KW) S EA     19.000 2,870.00000 1
610 2052 INS RD IL AM (TY ST) 40T - 8 (.25 KW) S EA     9.000 3,000.00000 1
610 2068 REMOVE RD IL ASM (TRANS - BASE) EA     3.000 390.00000 1
610 6064 IN RD IL AM (TY ST) 40T - 8 (250W) S EA 37.000 2,890.00000 37.000 2,890.00000 1
613 2002 HI MST IL POLE (100 FT) (100 MPH) EA     5.000 24,500.00000 1
614 2004 HI MST IL ASM (12 - 400 WATT) (SYM) EA     5.000 32,500.00000 1
618 2012 CONDT (PVC) (SCHD 40) (1") LF     1,365.000 12.14007 4
618 2018 CONDT (PVC) (SCHD 40) ( 2") LF     14,022.000 5.21013 5
618 2019 CONDT (PVC) (SCHD 40) (2") (BORE) LF     40.000 17.50000 1
618 2024 CONDT (PVC) (SCHD 40) (4") LF     2,366.000 13.91065 8
618 2025 CONDT (PVC) (SCHD 40) (4") (BORE) LF     600.000 22.25000 1
618 2035 CONDT (PVC) (SCHD 80) (2") (BORE) LF     696.000 14.28664 2
618 2041 CONDT (PVC) (SCHD 80) (4") (BORE) LF     757.000 20.17473 3
618 6016 CONDT (PVC) (SCH 40) (1") LF 248.000 8.00000 248.000 8.00000 1
618 6023 CONDT (PVC) (SCH 40) (2") LF 8,035.000 4.00000 8,035.000 4.00000 1
618 6033 CONDT (PVC) (SCH 40) (4") LF 308.000 17.00000 308.000 17.00000 1
618 6047 CONDT (PVC) (SCH 80) (2") (BORE) LF 1,125.000 13.00000 1,125.000 13.00000 1
618 6059 CONDT (PVC) (SCH 80) (4") (BORE) LF 180.000 25.00000 180.000 25.00000 1
620 2007 ELEC CONDR (NO. 4) BARE LF     50.000 3.10000 1
620 2008 ELEC CONDR (NO. 4) INSULATED LF     1,480.000 2.26081 2
620 2009 ELEC CONDR (NO. 6) BARE LF     100.000 2.17500 2
620 2010 ELEC CONDR (NO. 6) INSULATED LF     470.000 2.34766 6
620 2011 ELEC CONDR (NO. 8) BARE LF     4,102.000 1.75517 7
620 2012 ELEC CONDR (NO. 8) INSULATED LF     25,258.000 1.28993 2
620 2018 ELEC CONDR (NO.14) INSULATED LF     1,320.000 1.50000 1
620 6007 ELEC CONDR (NO.8) BARE LF 8,550.000 1.30000 8,550.000 1.30000 1
620 6008 ELEC CONDR (NO.8) INSULATED LF 16,670.000 1.30000 16,670.000 1.30000 1
620 6009 ELEC CONDR (NO.6) BARE LF 70.000 1.80000 70.000 1.80000 1
620 6010 ELEC CONDR (NO.6) INSULATED LF 428.000 1.80000 428.000 1.80000 1
621 2004 TRAY CABLE (4 CONDR) (12 AWG) LF     5,323.000 1.90408 7
621 6005 TRAY CABLE (4 CONDR) (12 AWG) LF 4,876.000 1.65000 4,876.000 1.65000 1
624 2007 GROUND BOX TY A (122311) EA     5.000 650.00000 1
624 2008 GROUND BOX TY A (122311) W / APRON EA     66.000 760.69879 6
624 2014 GROUND BOX TY D (162922) W / APRON EA     6.000 1,015.83333 3
624 2031 GROUND BOX TY 1 (362422) W / APRON EA     6.000 2,780.00000 1
624 2033 GROUND BOX TY 2 (603636) W / APRON EA     3.000 3,870.00000 1
624 2034 REMOVE EXISTING GROUND BOXES EA     1.000 179.83000 1
624 6002 GROUND BOX TY A (122311) W / APRON EA 23.000 780.00000 23.000 780.00000 1
624 6009 GROUND BOX TY D (162922) EA 13.000 950.00000 13.000 950.00000 1
624 6010 GROUND BOX TY D (162922) W / APRON EA 1.000 950.00000 1.000 950.00000 1
624 6028 REMOVE GROUND BOX EA 13.000 250.00000 13.000 250.00000 1
625 2004 ZINC - COAT STL WIRE STRAND (3 / 8 IN) LF     5,370.000 2.54507 7
625 6003 ZINC - COAT STL WIRE STRAND (3 / 8") LF 3,772.000 2.10000 3,772.000 2.10000 1
628 2018 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) SS (E) SP (U EA     1.000 3,500.00000 1
628 2020 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) SS (T) TP (O EA     4.000 4,145.00000 1
628 2035 ELC SRV TY A 240 / 480 100 (NS) SS (E) SP (U EA     1.000 4,250.00000 1
628 2145 ELC SRV TY T 120 / 240 000 (NS) GS (L) TS (O EA     12.000 1,670.00000 6
628 2148 ELC SRV TY T 120 / 240 000 (NS) GS (N) SP (U EA     1.000 2,870.00000 1
628 2158 REMOVE ELECTRICAL SERVICES EA     2.000 630.00000 1
628 6050 ELC SRV TY A 240 / 480 060 (NS) SS (T) TP (O) EA 3.000 3,875.00000 3.000 3,875.00000 1
628 6301 ELC SRV TY T 120 / 240 000 (NS) GS (L) TS (O) EA 25.000 1,250.00000 25.000 1,250.00000 1
628 6316 ELC SRV TY T 120 / 240 000 (NS) GS (T) TS (O) EA 1.000 1,250.00000 1.000 1,250.00000 1
636 2001 ALUMINUM SIGNS (TY A) SF     535.260 72.36961 7
636 2002 ALUMINUM SIGNS (TY G) SF     1,374.250 26.33855 2
636 2003 ALUMINUM SIGNS (TY O) SF     328.000 27.00000 1
644 2001 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SA (P) EA     40.000 391.00000 1
644 2022 INS SM RD SN SUP & AM TY S80 (1) SA (P) EA     119.000 387.79832 3
644 2025 INS SM RD SN SUP & AM TY S80 (1) SA (T) EA     17.000 476.82353 2
644 2026 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (T - 2EXT) EA     3.000 775.00000 1
644 2027 INS SM RD SN SUP & AM TY S80 (1) SA (U) EA     12.000 564.33333 2
644 2028 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (U - 1EXT) EA     1.000 750.00000 1
644 2029 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (U - 2EXT) EA     2.000 850.00000 1
644 2042 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (2) SA (P) EA     8.000 998.87500 3
644 2056 RELOCATE SM RD SN SUP & AM TY 10BWG EA     16.000 236.00000 1
644 2058 RELOCATE SM RD SN SUP & AM TY S80 EA     54.000 382.22222 6
644 2060 REMOVE SM RD SN SUP & AM EA     299.000 72.44147 8
644 2064 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (U - EXAL) EA     4.000 900.00000 1
644 2090 SM RD SGN SUP & AM TY A (INST SIGN ONLY) EA     38.000 180.00000 1
644 6027 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (P) EA 4.000 682.48000 4.000 682.48000 1
644 6030 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (T) EA 3.000 750.00000 3.000 750.00000 1
644 6070 RELOCATE SM RD SN SUP & AM TY S80 EA 84.000 282.50000 84.000 282.50000 1
644 6076 REMOVE SM RD SN SUP & AM EA 11.000 111.81818 11.000 111.81818 2
647 2001 INSTALL LRSS (STRUCT STEEL) LB     4,120.790 5.28020 2
647 2003 REMOVE LRSA EA     8.000 550.00000 1
658 2241 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ 1 (FLX) GF2 (BI) EA     135.000 24.10370 3
658 2259 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ (TYC) CTB (BI) EA     6.000 10.00000 1
658 2263 INSTL DEL ASSM (D - SY) SZ 1 (FLX) GND EA     56.000 110.00000 1
658 2316 INSTL OM ASSM (OM - 2Z) (FLX) GND EA     133.000 84.79699 6
658 2328 REMOVE DELIN & OBJECT MARKERS ASSMS EA     42.000 33.66952 5
658 2329 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ 1 (FLX) GND EA     38.000 75.00000 1
658 2337 INSTL OM ASSM (OM - 2Z) (FLX) GND (BI) EA     57.000 35.43860 2
658 6036 INSTL DEL ASSM (D - DW) SZ 1 (FLX) GND EA     3.000 44.00000 1
658 6049 INSTL OM ASSM (OM - 2Z) (FLX) GND (BI) EA     10.000 44.00000 1
662 2001 WK ZN PAV MRK NON - REMOV (W) 4" (BRK) LF     4,815.000 .40104 2
662 2004 WK ZN PAV MRK NON - REMOV (W) 4" (SLD) LF     370,556.000 .37430 6
662 2012 WK ZN PAV MRK NON - REMOV (W) 8" (SLD) LF     1,870.000 1.00000 1
662 2016 WK ZN PAV MRK NON - REMOV (W) 24" (SLD) LF     177.000 5.51446 3
662 2030 WK ZN PAV MRK NON - REMOV (Y) 4" (BRK) LF     4,300.000 .40000 1
662 2032 WK ZN PAV MRK NON - REMOV (Y) 4" (SLD) LF     353,765.000 .37392 5
662 2054 WK ZN PAV MRK REMOV (REFL) TY II - A - A EA     2,858.000 4.13111 3
662 2064 WK ZN PAV MRK REMOV (W) 4" (BRK) LF     60.000 3.00000 1
662 2067 WK ZN PAV MRK REMOV (W) 4" (SLD) LF     35,116.000 1.02774 5
662 2073 WK ZN PAV MRK REMOV (W) 8" (DOT) LF     32.000 1.08000 1
662 2075 WK ZN PAV MRK REMOV (W) 8" (SLD) LF     100.000 4.00000 1
662 2098 WK ZN PAV MRK REMOV (Y) 4" (DOT) LF     235.000 1.50000 1
662 2099 WK ZN PAV MRK REMOV (Y) 4" (SLD) LF     22,162.000 .95245 4
662 2101 WK ZN PAV MRK REMOV (Y) 6" (DOT) LF     214.000 3.80000 1
662 2108 WK ZN PAV MRK REMOV (Y) 4" (SLD W / MRKR LF     14,379.000 .98000 1
662 2113 WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB) TY W EA     32,211.000 .52686 10
662 2115 WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB) TY Y - 2 EA     67,111.000 .37112 11