AVERAGE LOW BID UNIT PRICE - CONSTRUCTION - WICHITA FALLS DISTRICT

Last Update: Friday, March 27, 2015
ITEMS 618 2012 TO 690 2128
Items Items Bid Code Range
0100 - 0169
0216 - 0275
0310 - 0360
0400 - 0496
0500 - 0560
0618 - 0690
0760 - 0760
1122 - 1156
3267 - 3276
5369 - 5926
8880 - 8880
618 2012 - 690 2128
Item No Description Units March 31, 2015 Twelve Month Moving Usage
Quantity Avg Bid Quantity Avg Bid
618 2012 CONDT (PVC) (SCHD 40) (1") LF     1,615.000 6.50000 1
618 2018 CONDT (PVC) (SCHD 40) ( 2") LF     15.000 8.25000 1
618 2029 CONDT (PVC) (SCHD 80) (1") (BORE) LF     163.000 25.00000 1
620 2009 ELEC CONDR (NO. 6) BARE LF     1,923.000 1.20000 1
620 2010 ELEC CONDR (NO. 6) INSULATED LF     3,846.000 1.75000 1
624 2007 GROUND BOX TY A (122311) EA     3.000 800.00000 1
624 2013 GROUND BOX TY D (162922) EA     43.000 750.00000 1
624 2034 REMOVE EXISTING GROUND BOXES EA     43.000 50.00000 1
628 2214 ELC SRV TY A 120 / 240 060 (NS) SS (E) EX (O EA     1.000 4,500.00000 1
636 2001 ALUMINUM SIGNS (TY A) SF 234.000 25.00000 263.600 29.53718 3
636 6002 ALUMINUM SIGNS (TY G) SF 7,295.010 22.00000 7,295.010 22.00000 1
636 6008 REPLACE EXISTING ALUMINUM SIGNS (TY G) SF 795.250 22.00000 795.250 22.00000 1
636 6009 REPLACE EXISTING ALUMINUM SIGNS (TY O) SF 1,450.750 21.00000 1,450.750 21.00000 1
644 2001 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SA (P) EA     8.000 527.50000 3
644 2004 IN SM RD SN SUP & AM TY10BWG (1) SA (T) EA 18.000 483.00000 23.000 486.69565 2
644 2025 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (T) EA 6.000 730.00000 6.000 730.00000 1
644 2056 RELOCATE SM RD SN SUP & AM TY 10BWG EA 22.000 381.45455 24.000 395.50000 3
644 2058 RELOCATE SM RD SN SUP & AM TY S80 EA 10.000 462.00000 187.000 166.68449 2
644 2059 RELOCATE SM RD SN SUP & AM TY TWT EA 11.000 225.00000 11.000 225.00000 1
644 2060 REMOVE SM RD SN SUP & AM EA 2.000 53.00000 16.000 98.18750 5
644 6029 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (1) SA (P - EXAL) EA 5.000 1,000.00000 5.000 1,000.00000 1
644 6051 IN SM RD SN SUP & AM TYS80 (2) SA (P - EXAL) EA 20.000 1,370.00000 20.000 1,370.00000 1
644 6076 REMOVE SM RD SN SUP & AM EA 1.000 275.00000 1.000 275.00000 1
647 2002 RELOCATE LRSA EA     1.000 5,000.00000 1
647 6001 INSTALL LRSS (STRUCT STEEL) LB 40,705.700 3.50000 40,705.700 3.50000 1
647 6003 REMOVE LRSA EA 71.000 700.00000 71.000 700.00000 1
654 6007 REMOVE SIGN WALKWAY EA 1.000 2,000.00000 1.000 2,000.00000 1
658 2241 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ 1 (FLX) GF2 (BI) EA     55.000 36.90909 4
658 2259 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ (TYC) CTB (BI) EA 2.000 15.00000 20.000 50.70000 6
658 2261 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ (TYC) GF1 (BI) EA 6.000 15.00000 18.000 40.55556 3
658 2262 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ (TYC) GF1 (BR) EA     10.000 50.00000 1
658 2263 INSTL DEL ASSM (D - SY) SZ 1 (FLX) GND EA     6.000 40.00000 1
658 2278 INSTL DEL ASSM (D - SY) SZ (TYC) CTB (BI) EA     5.000 50.00000 1
658 2280 INSTL DEL ASSM (D - SY) SZ (TYC) GF1 (BR) EA     2.000 50.00000 1
658 2314 INSTL OM ASSM (OM - 2X) (WC) GND EA     4.000 88.00000 1
658 2316 INSTL OM ASSM (OM - 2Z) (FLX) GND EA 56.000 44.16071 154.000 46.70779 8
658 2328 REMOVE DELIN & OBJECT MARKERS ASSMS EA     26.000 15.00000 1
658 2329 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ 1 (FLX) GND EA     6.000 50.00000 1
658 2337 INSTL OM ASSM (OM - 2Z) (FLX) GND (BI) EA     6.000 53.33333 2
658 2368 INSTL DEL ASSM (D - DW) SZ1 (TYC) CTB (BI) EA     12.000 10.00000 1
658 2393 INSTL DEL ASSM (D - SW) SZ 1 (TYC) CTB (BI) EA     8.000 30.00000 1
662 2032 WK ZN PAV MRK NON - REMOV (Y) 4" (SLD) LF 168,200.000 .25000 168,200.000 .25000 1
662 2054 WK ZN PAV MRK REMOV (REFL) TY II - A - A EA     152.000 5.00000 1
662 2067 WK ZN PAV MRK REMOV (W) 4" (SLD) LF     13,895.000 2.34437 3
662 2079 WK ZN PAV MRK REMOV (W) 24" (SLD) LF     100.000 8.88000 2
662 2099 WK ZN PAV MRK REMOV (Y) 4" (SLD) LF     22,580.000 2.26085 3
662 2113 WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB) TY W EA 3,961.000 1.38488 27,414.000 .64647 9
662 2114 WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB) TY Y EA     15,803.000 1.16411 4
662 2115 WK ZN PAV MRK SHT TERM (TAB) TY Y - 2 EA 6,203.000 .70000 27,448.000 .29261 3
666 2001 REFL PAV MRK TY I (W) 4" (BRK) (060MIL) LF     305,293.000 .17000 1
666 2003 REFL PAV MRK TY I (W) 4" (BRK) (100MIL) LF 33,078.000 .42594 76,891.000 .33854 7
666 2010 REFL PAV MRK TY I (W) 4" (SLD) (060MIL) LF     1,187,145.000 .17000 1
666 2012 REFL PAV MRK TY I (W) 4" (SLD) (100MIL) LF 177,777.000 .34695 2,405,707.000 .26961 11
666 2034 REFL PAV MRK TY I (W) 8" (SLD) (060MIL) LF     119,932.000 .35000 1
666 2036 REFL PAV MRK TY I (W) 8" (SLD) (100MIL) LF 1,500.000 1.15000 27,669.000 .77333 8
666 2042 REFL PAV MRK TY I (W) 12" (SLD) (100MIL) LF     130.000 5.32462 2
666 2048 REFL PAV MRK TY I (W) 24" (SLD) (100MIL) LF 19.000 10.00000 2,536.000 6.76009 5
666 2054 REFL PAV MRK TY I (W) (ARROW) (100MIL) EA     6.000 240.00000 1
666 2084 REFL PAV MRK TY I (W) (RR XING) (100MIL) EA     3.000 744.66667 2
666 2096 REFL PAV MRK TY I (W) (WORD) (100MIL) EA     6.000 260.00000 1
666 2103 REFL PAV MRK TY I (Y) 4" (BRK) (060MIL) LF     2,030.000 .17000 1
666 2105 REFL PAV MRK TY I (Y) 4" (BRK) (100MIL) LF     172,634.000 .26911 6
666 2109 REFL PAV MRK TY I (Y) 4" (SLD) (060MIL) LF     1,175,572.000 .17000 1
666 2111 REFL PAV MRK TY I (Y) 4" (SLD) (100MIL) LF 178,710.000 .35853 1,171,407.000 .28461 10
666 2126 REF PAV MRK TY II (W) 4" (BRK) LF 1,432.000 3.30000 1,432.000 3.30000 1
666 2142 REF PAV MRK TY II (W) 4" (BRK) LF     206.000 .50000 1
666 2145 REF PAV MRK TY II (W) 4" (SLD) LF     5,285.000 .74030 2
666 2153 REF PAV MRK TY II (W) 8" (SLD) LF     50.000 1.00000 1
666 2157 REF PAV MRK TY II (W) 24" (SLD) LF 19.000 10.00000 72.000 4.84722 2
666 2178 REF PAV MRK TY II (Y) 4" (SLD) LF 210.000 10.00000 6,278.000 1.02007 3
666 2189 PAVEMENT SEALER 4" LF     114.000 1.10000 1
666 2195 PAVEMENT SEALER 24" LF     2,253.000 2.20000 1
666 2213 REF PAV MRK TY I (BLACK) 4" (BRK) (100MIL LF     200.000 20.00000 1
668 2021 PREFAB PAV MRK TY A (W) (ARROW) EA     43.000 265.34884 2
668 2031 PREFAB PAV MRK TY A (W) (WORD) EA     5.000 600.00000 1
668 2064 PREFAB PAV MRK TY B (W) (ARROW) EA     36.000 354.00000 1
668 2074 PREFAB PAV MRK TY B (W) (WORD) EA     4.000 590.00000 1
668 2103 PREFAB PAV MRK TY C (W) (12") (SLD) LF     856.000 5.17477 2
668 2105 PREFAB PAV MRK TY C (W) (24") (SLD) LF     142.000 11.20380 2
668 2106 PREFAB PAV MRK TY C (W) (ARROW) EA     39.000 174.82051 2
668 2116 PREFAB PAV MRK TY C (W) (WORD) EA     36.000 233.44444 2
668 2126 PREFAB PAV MRK TY C (Y) (12") (SLD) LF     1,684.000 6.70000 1
668 2128 PREFAB PAV MRK TY C (Y) (24") (SLD) LF     360.000 10.00000 1
672 2012 REFL PAV MRKR TY I - C EA 488.000 3.10000 1,654.000 3.67900 6
672 2015 REFL PAV MRKR TY II - A - A EA 1,589.000 3.14512 19,161.000 2.72246 11
672 2017 REFL PAV MRKR TY II - C - R EA 1,251.000 3.41643 26,050.000 2.62716 7
672 2021 TRAFFIC BUTTON TY II - A - A EA     1,451.000 4.20000 1
677 2001 ELIM EXT PAV MRK & MRKS ( 4") LF 210,250.000 .20000 228,728.000 .24233 4
677 2005 ELIM EXT PAV MRK & MRKS (12") LF     1,924.000 1.65651 2
677 2007 ELIM EXT PAV MRK & MRKS (24") LF     2,269.000 1.52468 2
678 2001 PAV SURF PREP FOR MRK ( 4") LF     114.000 1.00000 1
678 2004 PAV SURF PREP FOR MRK (12") LF 1,432.000 .50000 1,432.000 .50000 1
678 2006 PAV SURF PREP FOR MRK (24") LF     2,253.000 1.10000 1
681 2001 TEMP TRAF SIGNALS EA     4.000 27,000.00000 2
690 2005 INSTALL OF VEHICLE DETECTORS LF     10,000.000 1.00000 1
690 2030 REMOVAL OF PEDESTRIAN PUSH BUTTONS EA     72.000 50.00000 1
690 2032 INSTALL OF PEDESTRIAN PUSH BUTTONS EA     70.000 550.00000 1
690 2103 INSTL PED POLE ASSM EA     1.000 2,500.00000 1
690 2128 REMOVE PED POLE ASSM EA     1.000 150.00000 1